AMPLY KARAOKE

AMPLY KARAOKE (4 sản phẩm)

M 830

2.000.000 đ

Power Nguồn 8 input 
 
M 8000

4.200.000 đ

Bộ Power Nguồn 9 output, 9 input
 
M 800

2.800.000 đ

Bộ Power 8 input, 8 output