CROSSOVER

CROSSOVER (3 sản phẩm)

AFCacoustics AC480

Giá bán: Liên hệ

AFCacoustics  AC480
 Bộ xử lý tín hiệu 4 in và 8 out ra 
- Sử dụng công nghệ xử lý âm thanh tốt nhất,
- cung cấp 4 kênh độc lập của sức mạnh xử lý với một thể kết nối 28-Band Graphic Equalizer.
AC 240

Giá bán: Liên hệ

AC 240
AC 260

Giá bán: Liên hệ

Crossover AC 260